Saimaan matkailufoorumin antia ja uusia strategisia tavoitteita

Mikkelissä Saimaan matkailufoormissa 27.11.2019 väläytettiin ajatuksen tasolla jo uutta Etelä- Savon matkailustrategiaa.

Nykyisen vuonna 2020 päättyvän matkailustrategian kulmakivinä on ollut maakuntastrategian mukaisesti kolme elementtiä, vesi, metsä ja ruoka. Lisäksi matkailustrategian tavoitteena on ollut Saimaan alueen kehittäminen kansainväliseksi matkailukohteeksi. Mitkä ovat seuraavat strategiset tavoiteet?

Saimaan matkailufoorumisssa esiteltiin osallistujille kysymyksiä, jossa kysyttiin esimerkiksi osallistujien mielipiteitä niihin tekijöihin ja sisältöihin jotka tuottaisivat matkailijoille lisäarvoa Saimaan alueella. Eniten vastauksia sai luonto, elämykset ja ruoka.

Luonto, elämys ja ruoka saivat eniten kannatusta kyselyssä luomaan lisäarvoa matkailijoille

Matkustaako kukaan todella luonnon perässä määrittelemättä tarkemmin, että mitä siellä luonnossa haluaa tehdä ja kokea? Mikä on se niche- markkinarako johon Etelä-Savon uusi matkailustrategia aikoo iskeä? Vai tarjotaanko luontoelämyksiä kaikille, mummosta vaariin?

Itse katsoisin kyselyssä vähiten saaneita vastauksia: luksus, kiertomatkat sekä paikallisyhteisöt. Näissä segmenteissä on juuri sopiva niche- markkinarako jolla erottua ja jolle varmasti löytyy myös kansaivälistä asiakaskuntaa. Suurin osa yrityksistäkin on pieniä yksin tai perheyrityksiä, joilla olisi vaikka mitä elämyksiä tarjottavana kuhan markkinointi ja asiakassegmentti on miettitty tarkaan, jotta se markkinointikin onnistuu.

Muutama viikko sitten Tampere julkaisi oman matkailun stragiansa vuosille 2020-2025 jossa visiona on olla ” rohkeudestaan ja kestävästä kasvustaan tunnettu pohjois-euroopan kiinnostavin tapahtuma – ja elämyskaupunki”. Muutenkin strategia on kivasti osattu graafisesti totetuttaa yhdellä sivulla, jotta on helppo ymmärtää mitä strategialla halutaan sanoa ja mihin tähdätään.

Tampereen matkailustrategia vuosille 2020-2025

Mitä Etelä-Savo voisi ottaa opiksi Tampereen matkailustrategiasta? Visuaalisuuden lisäksi, strategia voisi tuoda esille myös vapaa-ajan asukkaiden näkökulman koska monesti hekin tuovat matkailijoita alueelle, ja ovat tärkeä osatekijä aluueella. Tämä toki jo huomioitiin antamalla vapaa-ajan asukkaille maakunnan parhaan palkinnon vuosimallia 2019.

Ensi vuoden puolella on tulossa ilmeisesti kyselyitä yms, joiden pääset pääset tuomaan esille omia ajatuksiasi uudesta Etelä- Savon matkailustrategiasta, olethan aktiivinen ja annat äänesi kuulua!

Vastaa